Dây Nguồn 2 Chân Tròn Chữ L Vuông Góc 90 Độ IEC60320 C13

Dây Nguồn 2 Chân Tròn Chữ L Vuông Góc 90 Độ IEC60320 C13