Dây nguồn 2 chân tròn vuông góc ổ điện 90 độ chữ L IEC60320 C13

Dây nguồn 2 chân tròn vuông góc ổ điện 90 độ chữ L IEC60320 C13