Dây Nguồn 3 Chấu Có Cầu Chì AC Power Cord UK BS1363 IEC60320 C13

Dây Nguồn 3 Chấu Có Cầu Chì AC Power Cord UK BS1363 IEC60320 C13