Dây nguồn C14 to C13 15A

Dây nguồn C14 to C13 15A