Dây nguồn C14 to C13 10A

Dây nguồn C14 to C13 10A