Thiên Trường PC

Khách hàng được phép mở hàng ra kiểm tra sản phẩm như số lượng hàng, chủng loại chất lượng thực tế có đúng với trang Web bán hàng không. Trước khi kí biên bản nhận hàng và thanh toán.