Dây nguồn 2 chân tròn Việt Nam Korea AC Power Cord IEC60320 C13

Dây nguồn 2 chân tròn Việt Nam Korea AC Power Cord IEC60320 C13