Dây nguồn chữ L 90 độ C14 Right Angle to C13

Dây nguồn chữ L 90 độ C14 Right Angle to C13