Dây Nguồn Chân Cắm Thẳng CEE 7/7 EURO SCHUKO to IEC60320 C13

Dây Nguồn Chân Cắm Thẳng CEE 7/7 EURO SCHUKO to IEC60320 C13