Dây Nguồn 3 Chân 2 Dẹt 1 Tròn AC Power Cord USA NEMA5-15P to C13

Dây Nguồn 3 Chân 2 Dẹt 1 Tròn AC Power Cord USA NEMA5-15P to C13