Dây nguồn chữ L 90 độ C13 Right Angle to C14

Dây nguồn chữ L 90 độ C13 Right Angle to C14