Dây nguồn C14 to C13 13A

Dây nguồn C14 to C13 13A